Frihed er en menneskeret.

Politisk teori og praksis som redskab til samfundsforståelse i det 21. århundrede.

Tænk ud af boksen

Frihed


Frihed til at være

Frihed til at lære

Frihed til at respektere alt liv

Frihed til at bygge positivt

Tankens byggestene


Medtænk elementerne, mulighederne og livets mangfoldighed.

Der hvor vi og tanken oprinder

Vores egentlige udsigtspunkt

Forventningernes opholdssted

ocean
Hav

I secretly think reality exists so we can speculate about it.


Slavoj Zizek